Englesko-hrvatski diplomatski rječnik

 66,23

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Englesko-hrvatski diplomatski rječnik, što ga je pripremio profesor i diplomat dr. Damir Grubiša, dobrodošao je priručnik za široki krug njegovih budućih korisnika.
Oko 2400 stranica rukopisa i cca 150.000 natuknica rezultat su višegodišnjeg i, nesumnjivo, mukotrpnog prikupljanja, sistematiziranja i prilagođavanja terminologije iz mnoštva izvora koje je autor koristio.
Međutim, diplomatski rječnik ne može se definirati samo lingvistički , tj. kao „englesko-hrvatski“, budući da je on, istovremeno, i rječnik posebnog „diplomatskog jezika“, koji se razvijao kroz stoljeća, zajedno s modernom diplomatskom vještinom. Ovo je pred autora rječnika postavilo specifične probleme, kakve ne nalazimo u drugim strukovnim rječnicima.
Stoga, autor posve opravdano naglašava: „U diplomaciji, kao i u politici, riječi su vrlo moćna oruđa. Poznavanje jednog jezika nije, često, dovoljno da bi se razumjeli pojmovi koji su povezani s različitim realnostima.”

Obitelji dvojezičnih i stručnih rječnika Školske knjige tako postaje bogatija za još jedan rječnik. Tim se rječnikom ukupan broj jednojezičnih, dvojezičnih i stručnih rječnika na dvadeset tri jezika što ih je tiskala Školska knjiga povećava i doseže do sedamdeset osam vrijednih priloga tretmanu hrvatskoga jezika u javnoj uporabi. Uz to, Školska knjiga je objavila brojne jezične priručnike, gramatike, pravopise, leksikone i enciklopedije te time obogatila hrvatsku leksikografiju korisnim izdanjima i vrijednim prilozima razvoju i standardizaciji hrvatskoga jezika.

Ovdje ponuđena rješenja u Englesko-hrvatskome diplomatskom rječniku temelj su za standardizaciju strukovnog nazivlja u suvremenoj politologiji i javnoj komunikaciji koju nazivamo i političkom, a ona nužno obuhvaća cjelinu društvenih zbivanja i cjelinu ljudskih odnosa u jednoj zajednici i šire od nje, u globalnom svijetu. Stoga se valja nadati da će i ovaj rječnik pridonijeti toliko nužnoj standardizaciji strukovnog nazivlja na sveučilištima i brojnim učilištima na kojima se obrađuju diplomacija, međunarodni odnosi i svjetska politika, kao i u školama i u sredstvima javnog komuniciranja. Strukovno se nazivlje u ovom modernom i dinamičnom svijetu neprestano razvija i osuvremenjuje, kuju se nove riječi i izrazi te frazemi u kojima se zrcale i procesi globalizacije, ali i ubrzanoga razvoja jezičnih identiteta s pomoću kojih se afirmiraju narodi kojima je dosad bio onemogućen pun razvoj, kao što se to događalo i s hrvatskim jezikom u nedavnoj prošlosti.
Na kraju, i ovaj rječnik treba poslužiti razvoju jezične prakse u nas i ponuditi korisniku solidnu osnovu za razumijevanje burnih turbulencija suvremenoga svijeta i hrvatske zbilje u tom globalnom kontekstu gdje se globalno i nacionalno prožimaju novim spoznajama i iskustvima, pa se tako i razvija strukovna terminologija u doba elektroničke postindustrijske civilizacije. Ovaj je jezični priručnik stoga neizostavna knjiga za sve koji se bave diplomatskom strukom, međunarodnim odnosima i javnim poslovima te javnim politikama, kao izvor koji će pouzdano poslužiti i svima koji uče i govore hrvatski jezik.

Godina

Format

21 x 14

Uvez

Tvrdi

Izdavač

Autor

Broj stranica

1475

SKU: 978-953-0-40237-9 Kategorija: