Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja

 21,77

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Ovdje sakupljena rječnička građa rezultat je rada na zadatku POMORSKO NAZIVLJE NA HRVATSKOM I ENGLESKOM JEZIKU iz programa Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci, uvrštenog u znanstvenoistraživački plan Samoupravne interesne zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske za srednjoročno plansko razdoblje od 1981. do 1985. godine.
Istraživači koji su radili na tom zadatku članovi su Katedre za strane jezike Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci, a surađivali su s istraživačima s ostalih katedri i zavoda Fakulteta.
Princip istraživanja bio je da se za pomorsko nazivlje na našem jeziku pronađu prijevodni ekvivalenti na engleskom jeziku usporedbom stručne, znanstvene, udžbeničke i rječničke literature na izvornom jeziku i jeziku cilju. Za pojmove specifične za naše prilike te sistem u pomorstvu i operacije vezane uz plovidbu i pomorsku privredu u našoj praksi, za koje ne postoje odgovarajući prijevodni ekvivalenti u jeziku cilju, stvoreni su prikladni terminološki ekvivalenti na engleskom jeziku uz – po potrebi – kratku definiciju tog pojma na engleskom jeziku.
Sakupljeno je gradivo svrstano abecednim redom u obliku terminološkog rječnika po načelu grozdova. Grozdovi sadrže mnogo složenih izraza iz oblasti pomorskog stručnog jezika: kolokacije, sintagme, imeničke skupine i hibridne složenice koje slijede iza glavne natuknice koja je nosilac grozda. Kombinirani izrazi i fraze nalaze se u natuknici koja je većinom imenica (u nominativu), odnosno glagol (u infinitivu) na kojem se izraz (fraza) osniva.
Pomorski jezik vrlo je širok pojam i obuhvaća raznorodne oblasti kao što su navigacija, ekonomija, strojarstvo, elektronika itd. Ovim istraživanjem nije detaljnije obuhvaćeno uže područje npr. strojarstva ili elektronike, za to postoje specijalni terminološki rječnici. Namjera mu je da se preko engleskog kao svjetskog jezika pomorstva naše pomorstvo bolje poveže sa zbivanjem u toj grani privrede širom svijeta. Našem će pomorcu i pomorskom stručnjaku pomoći da ono što je u mislima formulirao na svom materinskom jeziku ispravno saopći stranom svijetu na njima razumljivom jeziku. Strancu će pak omogućiti da prati zbivanja u našem pomorstvu i dostignuća objavljena na našem jeziku u sadašnjosti i u prošlosti.
Da bi se to postiglo obrađeno je svo dostupno pomorsko nazivlje. Zabilježeni su izrazi jezika naših pomoraca iz vremena plovidbe na jedra, iz doba parobroda, motornih brodova, pa sve do brodova na nuklearni pogon.
Ovdje primijenjena osnovna koncepcija leksikografske obrade jest registriranje pomorskog nazivlja u stvarnoj upotrebi tokom razvoja tog stručnog jezika bez preskriptivnih pretenzija -dakle prevladava deskriptivan pristup. Uvrštene su tuđice, posuđenice, regionalizmi i »noštro-mizmi« karakteristični za žargon pomoraca.
Kratice i određenice koje susrećemo u mnogim rječnicima zamijenjene su drugim načinom obilježavanja semantičke i stilističke vrijednosti pojedinih izraza radi točnijeg upućivanja na njihovu upotrebu.
Od uobičajenih kratica za izrazito kolokvijalne izraze zadržana je kratica colloq, riječi koje se iz općeg fonda engleskog jezika izdvajaju kao britanizmi označene su kraticom GB, amerikanizmi i američki pravopis kraticom US, a australski izrazi kraticom Austr, dok se za izraze koji se upotrebljavaju u obiteljskom ili prijateljskom krugu upotrebljava kratica fara.

Godina

Format

21 x 14

Uvez

Tvrdi

Izdavač

Autor

Broj stranica

285

SKU: 978-953-0-40213-3 Kategorije: ,