Izabrano djelo

 46,45

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Prvobitni je cilj ovoga izbora
predočiti djelo Tome Akvinskoga kao jedinstvenu filozofsko-teološku sabirnicu
svjetske misli i ujedno pokušati odgovoriti na neke temeljne misaone
preokupacije našega vremena. Veličina je tomizma u tome što je uveo Tomu u
dijalog s mišlju vremena koje više nije bilo vrijeme u kojem je Toma živio. A
tomizam je “oblik mišljenja utemeljen na razložnu uvjerenju po kojem
principi, postupak i zaključci Tomine filozofije i teologije tvore temelj
razmišljanja u suvremenom svijetu.”. Stoga, pored opširna uvoda u život i
djelo Tome Akvinskog, donosimo tekstove s područja svih glavnih filozofskih,
teorijsko-praktičnih, teoloških i dogmatsko-moralnih struka, dva poveća
poglavlja filozofskih i teoloških djela od kojih su neka u latinskom originalu;
pjesme, bibliografiju, rječnik pojmova, te kazalo imena i latinskih pojmova.
Izbor tekstova omogućuje najpotpuniji uvid u cjelinu pojedinog djela i u
cjelinu Akvinčeva cjelokupnog stvaralaštva. Cjelovito su prevedene tri
filozofske rasprave O biću i bîti, O vječnosti svijeta i O
kraljevstvu
, dva teološka Nastupna predavanja na Pariškom
sveučilištu, čija je tematika biblijska, Pismo Bernardu, opatu Monte Cassina
(1274.) i sva pjesnička djela. U izboru iz filozofskih djela prevedeni su još i
Tomini Predgovori komentara Aristotelovih djela jer Toma u njima izlaže
svoje bitne filozofske nazore, prvo izlaganje I. knjige Aristotelove Etike;
prva tri izlaganja I. knjige Aristotelove Metafizike, te peto pitanje
Tomina tumačenja Boetijeva djela O Trojstvu. Zatim donosimo nekoliko
poglavlja iz četiriju knjiga Sume protiv pogana (Summa contra
Gentiles), proslove tumačenja Sentencija Petra Lombardijca, O
božanskim imenima
(De divinis nominibus) Pseudo-Dionizija Aeropagite, Knjige
o uzrocima
(Liber de causis), nekoliko pitanja iz Svaštica
(Qaestiones de quolibet), tumačenje Psalma 8, proslov na sve poslanice sv.
Pavla Apostola te proslov Komentara na Ivanovo evanđelje. Najveći dio ovoga
izbora sačinjavaju tekstovi Sume teologije. To je djelo prava misaona i
literarna arhitektonska cjelina, zdanje koje se po svom ustrojstvu s pravom može
usporediti s monumentalnim gotičkim katedralama svojega vremena. U pogledu
izbora temâ iz Sume teologije i njihova dinamičnog slijeda nastojalo se
približiti stanovitoj cjelovitosti obuhvaćajući teološke, kristološke,
antropološke, sociološke i kozmološke probleme, počevši od stvaranja svijeta do
njegove obnove na koncu vremena, čime završava izbor iz Sume teologije.

Toma Akvinski (1225-1274) jedan je
od najvećih teologa i filozofa u Katoličkoj crkvi. Njegova je filozofska i
teološka misao i danas aktualna, jer se bavio temeljnim ljudskim pitanjima o
smislu i svrsi svega što postoji, nastaje i nestaje, svega što jest i onoga što
je u mogućnosti da bude. U svoje vrijeme Toma je bio sabiratelj misli svijeta,
suglasitelj razuma i vjere, vrstan poznavatelj prošlosti, sadašnjosti i otvoren
prema budućnosti. U ovoj knjizi pratimo prijevode njegovih najvažnijih
tekstova, koje je izabrao i bilješkama popratio Tomo Vereš, ističući Tomin
filozofsko-teološki pogled na svijet i čovjeka kao misaonog i stvarateljskog bića
u svijetu.

Godina

Format

20 x 28

Uvez

Tvrdi

Izdavač

Autor

Broj stranica

840