TVORBA RIJEČI U HRVATSKOME KNJIŽEVNOME JEZIKU

 33,18

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku druga je od četiri knjige iz projekta Nacrta za veliku hrvatsku gramatiku Hrvatske akademije zananosti i umjetnosti. Ključni je dio gramatike koji povezuje morfonologiju, morfologiju i leksikografiju, a sustavno je strukturirana po najrelevantnijim kriterijima obrađujući imanentne tvorbene strukture, sredstva tvorbe, osnove, načine tvorbe i semantiku dobivenih rezultata. Prva je to knjiga u nas, pa i među ostalim slavenskim jezicima, koja u potpunosti predstavlja svu kompleksnost znanosti o derivaciji, pojašnjavajući sve zakonitosti tvorbenih i netvorbenih riječi, prefiksalnih, sufiksalnih i prefiksalno-sufiksalnih tvorbi, konverzija, unutrašnjih tvorbi, otkrivajući i neke nove, dosada znanstveno nedokučene i neobjašnjene jezične pojave npr. semantičke potencijale, distinkcije i načela akcenture u derivaciji.

“Ta je knjiga plod dugogodišnjeg autorova rada, djelo koje će ostati jednim od trajnih spomenika u hrvatskoj i slavenskoj znanosti o derivaciji. Oživotvorivši načelo velikog korpusa građe koju je propustio kroz sito pomno izgrađenih teoretskih načela, s primjerenom metodologijom i adekvatnom terminologijom, autor je predstavio knjigu koja se izdiže iznad svega što je na području tvorbe riječi dosad kod nas urađeno.”

akademik Milan Moguš

“Djelo je apsolutno originalno i predstavlja najveći doprinos kroatistici posljednih godina. Ovaj čas nema kvalitetnije sintetske obrade, ne samo u nas (gdje je uopće nema) nego ni u jednom slavenskom jeziku. Nema sumnje da će Babićeva knjiga imati veliki odjek u slavenskom svijetu i da će bitno utjecati na obradu tvorbe u drugim slavenskim jezicima.”

akademik Dalibor Brozović

Godina

Format

24 x 16

Uvez

Tvrdi

Izdavač

Autor

Broj stranica

618

Kategorija: