Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku

 33,18

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Tvorba
riječi u hrvatskome književnome jeziku druga je od četiri knjige iz projekta
Nacrta za veliku hrvatsku gramatiku Hrvatske akademije zananosti i umjetnosti.
Ključni je dio gramatike koji povezuje morfonologiju, morfologiju i
leksikografiju, a sustavno je strukturirana po najrelevantnijim kriterijima
obrađujući imanentne tvorbene strukture, sredstva tvorbe, osnove, načine tvorbe
i semantiku dobivenih rezultata. Prva je to knjiga u nas, pa i među ostalim
slavenskim jezicima, koja u potpunosti predstavlja svu kompleksnost znanosti o
derivaciji, pojašnjavajući sve zakonitosti tvorbenih i netvorbenih riječi,
prefiksalnih, sufiksalnih i prefiksalno-sufiksalnih tvorbi, konverzija,
unutrašnjih tvorbi, otkrivajući i neke nove, dosada znanstveno nedokučene i
neobjašnjene jezične pojave npr. semantičke potencijale, distinkcije i načela
akcenture u derivaciji.

Godina

Format

16 x 24

Uvez

Tvrdi

Izdavač

Autor

Broj stranica

618

SKU: 953-167-132-X Kategorija: Oznaka: