Kaznenopravna zaštita djece

 50,43

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Knjiga je proizašla iz dugogodišnjeg
znanstvenog i stručnog rada autora na problematici kaznenopravne zaštite djece.
U knjizi su obrađena sva kaznena djela iz Kaznenog zakona iz 2011. s izmjenama
i dopunama tog zakona iz 2012. na štetu djece s osvrtom na povijest pojedinih
kaznenih djela, njihove osobitosti, međunarodne standarde, nova obilježja
pojedinih kaznenih djela i nove kaznenopravne pojmove (ranjivost, dječja pornografija,
narušenje tjelesnog i emocionalnog razvoja, dobrobit i privatnost djeteta i
dr.).

Knjiga
sadržava istraživanja tih kaznenih djela u Hrvatskoj, dosadašnju sudsku praksu
te komparativna zakonodavna rješenja, posebno Austrije, Švicarske, Njemačke i
Francuske.

U knjizi su prikazane posebnosti kaznenog postupka na štetu
djece sukladno Zakonu o sudovima za mladež i Zakonu o kaznenom postupku s
osvrtom na prava i podršku djetetu žrtvi i oštećeniku tijekom prethodnog i
kaznenog postupka.

Knjiga sadržava slijedeća poglavlja:

 • standardi Ujedinjenih naroda i
  Vijeća Europe
  (ugrađeni kao obilježja
  izmijenjenih i novih kaznenih djela)
 • kaznena djela protiv spolne
  slobode
  (spolni odnošaj bez pristanka,
  teška kaznena djela protiv spolne slobode i dr.)
 • kaznena djela spolnog
  zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

  (spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina, mamljenje djece za
  zadovoljenje spolnih potreba, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i
  iskorištavanja djeteta i dr.)
 • kaznena djela protiv braka,
  obitelji i djece
  (povreda djetetovih prava,
  neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, povreda privatnosti
  djeteta i dr.)
 • ostala kaznena djela na štetu
  djece
  (zlouporaba droga, doping i
  dr.)
 • posebnosti kaznenog postupka na
  štetu djece žrtava kaznenih djela i oštećenika
  (međunarodna pravila o zaštiti djece žrtava, podrška
  djeci žrtvama u našem i stranom zakonodavstvu i praksi, ispitivanje
  djeteta i vjerodostojnost iskaza)
 • literatura i pravni izvori.

Prilozi: Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog
iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja iz 2007., Model smjernica za
djelotvorno procesuiranje kaznenih djela na štetu djece Međunarodne udruge
tužitelja iz 1999.

Knjiga je namijenjena djelatnicima suda, državnog
odvjetništva, policije, centara za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnih ustanova
(škola, akademija i fakulteta), odvjetnicima i svima koji se zanimaju za
problematiku djece.

Godina

Format

16 x 24

Uvez

Mekani

Izdavač

Autor

,

Broj stranica

688

SKU: 978-953-167-266-5 Kategorija: