Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru

 63,04

CIJENA s uključenim PDV-om
Količina
Kupovinom 1 knjige ostvarujete 2 nagradna boda
Opis

Knjiga Srednjovjekovni zakoni i
opći akti na Kvarneru
, koju je priredio, napisao popratne uvodne studije,
preveo i komentirao važne odredbe zakonskih akata, akademik Lujo Margetić,
jedno je od najvažnijih pravnopovijesnih djela objavljenih u nas. Ova će knjiga
bitno utjecati na gledanje i razumijevanje u istraživanju hrvatskoga
srednjovjekovnoga prava na Kvarneru.

Nitko od pravnih povjesničara prije
Luje Margetića nije toliko pozornosti posvetio našim srednjovjekovnim zakonima,
statutima i urbarima. Golemi opus radova i rasprava Luje Margetića nastalih
nakon temeljitih i opsežnih istraživanja srednjovjekovnih kvarnerskih pravnih
izvora što ga je Margetić priredio za ovo izdanje, objavljujemo uz knjigu i CD
kao jedinstvenu cjelinu. Na taj će način čitatelji, a posebno istraživači
dobiti cjelovit uvid i preglednost u ovo znanstveno djelo i najbolje uočiti
njegovo značenje.

Vrsni poznavatelj pravnopovijesnih
spomenika Istre i Kvarnera i bliski suradnik akademika Margetića, profesor
Berislav Pavišić u predgovoru ovoj knjizi napisao je:

“U predmetnoj knjizi područje
Kvarnera dobilo je ne samo cjelovit tekst koji detaljno obrađuje
srednjovjekovne lokalne pravne izvore, nego uz to i visokovrijednu
pravnopovijesnu (ali i sociologijsku) analizu od autora kojega osim ugleda u
međunarodnoj znanstvenoj zajednici resi visoka znanstvena akribija i krajnja
jasnoća izražavanja. Zbirka je jedan od rijetkih radova posvećenih malom
geografskom području u kojemu su u određenom razdoblju važili različiti izvori
vrlo različitih ishodišta. U radovima koji su objavljeni u predmetnoj knjizi,
Kvarner je dobio izniman cjelovit i detaljan prikaz razvoja (ne samo) pravnih
vrela u veoma važnom razdoblju.”

Slijede zatim izvorni tekstovi
zakona, paralelno uz tekstove na standardnome hrvatskome jeziku: Vinodolski
zakon, Trsatski zakon, Veprinački zakon, Grižanski urbar, Senjski statut, Krčki
(Vrbanski) statut, Zakon Kaštela Mošćenic, Mošćenički statut, Zakon grada
Kastva i Creski (Osorski) statut
.

Potom slijedi tekst akademika Josipa
Bratulića Lujo Margetić – Život i djelo; proučavatelj hrvatskoga prava i
povijesti
. I na kraju: Kazalo autora, Kazalo zemljopisnih naziva,
Citirana vrela i literatura, Bibliografija radova Luje Margetića
, te Pregled
znakova glagoljskog alfabeta
.

Već smo spomenuli kako je riječ o
opsežnom djelu. Stoga smo, radi preglednosti i mogućnosti koje pruža moderna
tehnologija, CD sadržajno podiielili u dva dijela: prvi dio sadržava cjelokupni
tekst knjige s dodatkom faksimila koji prethode tekstovima navedenih zakona,
statuta i urbara. Zatim dolaze Ugovori Petra Zrinskoga s Bakranima i
Grobničanima
na latinskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, te Hreljinski
i Bribirski urbar na talijanskom i u prijevodu na hrvatski jezik.

Drugi dio sadržava faksimile
prijevoda Vinodolskog zakona na ruski jezik (1880.) i francuski jezik (1896.).
Slijede prijevodi na talijanski, njemački i engleski jezik, koje je redigirao
Lujo Margetić tako da budu u duhu jezika i zadrže puninu značenja
srednjovjekovnih pravnih odredbi Vinodolskog zakona. Uz ove prijevode dajemo i
kraće rasprave akademika Margetića na tim jezicima.

Godina

Format

21 x 29

Uvez

Tvrdi

Izdavač

Autor

Broj stranica

576